Home

algemene leden vergaderingVrijdag 27 oktober 2017 is de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van v.v. W.H.S. Alle leden (18+) zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

We hopen je te mogen begroeten om 19.30 in de kantine op de Waaje. Graag tot dan!

AGENDA:

  1. Opening vergadering door de voorzitter.
  2. Notulen ALV 4 november 2016.
  3. Jaarverslag 2016/2017
  4. Mededelingen o.a. privatisering sportparken.
  5. Jaarrekening 2016/2017 en verantwoording door de penningmeester
  6. Verslag kascontrole commissie: Verkiezing leden kascontrole commissie: Siem Snoep:niet herkiesbaar Jolita Meijnderts: niet herkiesbaar
  7. Presentatie nieuwe tenue.
  8. Vaststellen contributie 2017/2018
  9. Vaststellen begroting 2017/2018 toelichting door de penningmeester
  10. Bestuursverkiezing :

                - Aftredend :David Hage: niet herkiesbaar; Theo Moerland: niet herkiesbaar; Sander Goedegebuure: herkiesbaar.  

                - Voordracht nieuwe bestuursleden (uitbreiding) namens het bestuur zijn:Jolita Meijnderts – Ton Bakx en Siem Snoep

Geïnteresseerden die zich aan willen melden voor de functie van bestuurslid kunnen zich op voordracht van tenminste 3 leden (met handtekening) vóór aanvang van de algemene ledenvergadering aanmelden bij voorzitter Henk Brinkman.

 

tuincentrum_eiland_tholen.png
eendrachtbode.png
geo-energie.png

Contactgegevens

Bezoekadres: Bierensstraat 79  |  4697 GD  |  Sint Annaland

Correspondentie-adres: Postbus 42  |  4697 GZ  |  Sint Annaland

 
0166 - 65 27 59    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
web stats
free web site tracker